Bilder av Bertnes Brass.
Har du tatt bilder av oss?
(Av Webansvarlig, 31. mai 04 kl 19:17)
Hvis du har tatt bilder (digitale) av oss fra konserter eller andre oppdrag vi har vært på så er vi interessert i å få en kopi av dem.
Du kan sende dem på mail til meg på: webansvarlig@bertnesbrass.no
 
bertnesbrass.no - design:bih