Politiattest i Bertnes
Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.
(Av Leder Hanssen, 09. jun 09 kl 13:53)
Krav om politiattest i Bertnes Brass
Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.
Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen trer i kraft 1. oktober 2009.

I Bertnes Brass blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillitsverv eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Tone Larssen Rogne
E-post: leder@bertnesbrass.no
Telefon: 975 85 254
eller stedfortreder: Per – Ove Hanssen
E-post: perohanssen @ gmail.com
Telefon: 412 93 721

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av leder. Per – Ove Hanssen sender så søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Per – Ove Hanssen.
Bertnes Brass skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Med vennlig hilsen
Styret i Bertnes Brass.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på Politiattest
 
bertnesbrass.no - design:bih